TREBALL A L’AULA

En aquest espai, trobareu les activitats i els materials relacionats amb els encàrrecs que les conselleres i els consellers traslladaran a tot el grup-classe, per treballar a l’aula.

Per cada trobada del Consell Infantil Municipal (CIM), es generarà un treball d’aprofundiment col·lectiu amb tots els alumnes del grup-classe.  Les conselleres i els consellers seran els responsables de fer el retorn i la posada en comú en les successives  sessions del CIM.