SESSIÓ 3. OBSERVEM ELS CARRERS DEL NOSTRE MUNICIPI

ACTIVITAT 3. Analitzem el nomenclàtor de Santa Perpètua. 

Les conselleres i consellers del CIM tenen l’encàrrec d’analitzar a l’aula el mapa del municipi, a la cerca de tots els carrers amb noms de dona. Se’ls ha facilitat una fitxa de recollida de resultats, per tal d’anotar les observacions més rellevants (quantificació de carrers, característiques de les personalitats identificades, diferències amb el nomenclàtor masculí, etc.).

Així mateix, se’ls ha demanat que cada consellera i conseller porti un petit recull d’entre 2 i 5 cançons lliures d’estereotips de gènere i que ofereixi una visió equitativa entre homes i dones.

Bona feina a tots i totes!