Les emocions a l’aula

Aquest curs 2020-21, trobareu aquí les propostes per compartir amb els grups-classe