LA PARTICIPACIÓ

cropped-participacio2.jpg

El procés participatiu en el marc de Consell Infantil Municipal es planteja a partir de diferents elements:

  • Facilitar l’obtenció d’informació: La informació es troba a la base de participació. Només amb una informació de qualitat, obtinguda de forma directa (per observació o amb eines com enquestes, entrevistes, etc) o a través dels mitjans de comunicació, de persones representatives… es poden formar opinions realistes. La informació ha d’arribar als infants en un llenguatge que aquests puguin entendre, d’acord amb el seu procés personal de desenvolupament.
  • Escoltar i ser escoltat: Sentir-se escoltat és un element clau per fer possible la participació. Només des de l’escolta mútua és possible el diàleg i només el diàleg forma opinions compartides.
  • Ser consultat: l’opinió dels infants ha de ser demanada de forma activa, del contrari es senten exclosos en els processos de consulta.
  • Diàleg: com a mitjà per contraposar els punts de vista propis amb els dels altres. Definir idees pròpies davant dels altres i conèixer les postures alternatives.
  • La negociació i la recerca de l’acord: com a mitjà per arribar a decisions comuns i compartides, entenen que en situacions en què els interessos són contraposats només el desig d’arribar a un acord ens permet obtenir solucions acceptables.
  • Compartir i comprometre’s amb les decisions: la participació no consisteix només en opinar i prendre part en la presa de decisions sinó també en el compliment d’allò que s’ha decidit.