Igualtat de Gènere. Encàrrec 2018-2019

La temàtica sobre la qual hauran de treballar els membres del Consell Infantil Municipal durant aquest curs 2018-2019 és la Igualtat de Gènere.

S’emplaçarà a les conselleres i consellers a reflexionar sobre:

  • Els factors de discriminació per motiu de gènere.
  • Els elements que s’associen a la masculinitat: quins sons, com es manifesten i com podem revertir-los.
  • El concepte d’equitat, en tant que mecanisme pal·liatiu per neutralitzar la desigualtat per raó de gènere.