FUNCIONAMENT

funcionament
Elementary children lying on the floor and drawing at library. Top view of five multiethnic boys and girls in daycare house drawing on copybook. High angle view of group of kids drawing with colorful pencils on floor.

El pla de treball del Consell dels Infants Municipal té quatre fases diferenciades:

1. Constitució del CIM: Per escollir les persones representats, tutores i tutors dels centres educatius expliquen als grups els objectius i el funcionament del Consell. És important que els infants copsin el compromís que s’adquireix en ser representat de la resta d’infants en el Consell. Aquest compromís consisteix en:

    • Assistir a les reunions del CIM: trobades mensuals, de novembre a juny, segons les dates que s’indiquen al calendari, de 17:15h a 18:45h a la sala del Casal Cívic. Les reunions del Consell són coordinades per un equip dinamitzador que tenen per missió donar suport als infants a l’hora de formular les seves propostes i fer d’enllaç entre ells i l’Ajuntament.
    • Actuar com a portaveus dels infants de la seva escola.

2. Encàrrec: El punt de partida del projecte és l’encàrrec del consistori municipal al Consell Infantil Municipal d’aportar la seva visió, opinió i propostes sobre un determinat tema. Enguany, per al curs 2022 – 2023 el tema que es proposa és la la reducció de plàstic d’un sol ús.

3. Desenvolupament del programa d’activitats. Les activitats tenen per objectiu que els infants pugin obtenir informació, reflexionar, debatre i fer propostes, com a grup, sobre el tema proposat en l’encàrrec.

4. Presentació de les propostes. El procés finalitza amb la presentació al Ple Municipal de les conclusions extretes al llarg de les diferents sessions de treball i les diferents propostes generades pels infants en relació a l’encàrrec fet per l’Ajuntament.