Activitat 2: som capaços

Activitat 2: SOM CAPAÇOS

L’objectiu de la segona activitat és reflexionar sobre la paraula disCAPACITAT per tal que els infants comencin a veure a les persones amb disCAPACITAT per les seves capacitats més que no pas per les seves limitacions.

Es tracta de ser conscient del fet que tothom és capaç de fer i incapaç de fer coses. És important que els alumnes s’adonin d’això i no es fixin en les activitats o coses que potser no poden fer o tenen dificultats les respostes amb diversitat funcional.

Aixi aconseguirem entendre que vivim en diversitat i diversitat és igual a riquesa.
Per aquest motiu, la segona activitat que us proposem es divideix en DOS:
ACTIVITAT 1: En gran grup, realitzar una llista omplint els següents ítems:

  • SÓC CAPAÇ DE…
  • NO SÓC CAPAÇ DE…
  • TINC MOLTES DIFICULTATS QUAN INTENTO( acció o activitat)

A tall d’exemple:

  • SÓC CAPAÇ DE: dibuixar una nau espacial prou bé
  • NO SÓC CAPAÇ DE: volar
  • TINC MOLTES DIFICULTATS QUAN INTENTO( acció o activitat) : cuinar una paella però amb l’ajuda del pare ho aconsegueixo.

Recomanacions d’aquesta activitat: es proposa fer-la a la pissarra perquè tothom vegi i sigui conscients de les capacitats, discapacitats i dificultats dels seus companys. Si hi ha alguna repetida no cal tornar-la a posar.
Quan acabeu, el representant del consell que faci un recull del llistat dels 3 ítems i el porti a la reunió del 18 DE FEBRER

ACTIVITAT 2: llegir el còmic “Som capaços” ( de la pàgina 6, inici, fins a la 14, abans de començar l’apartat del problema). Aquest còmic el podeu trobar al següent enllaç:

http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/somcapaos.942.pdf

Recomanacions d’aquesta activitat: podeu descarregar el còmic i projectar-lo a l’aula o bé imprimir i llegir en grups petits. Es recomana que es vagi llegint i comentant full per full. (Podríeu repartir els rols entre els diferents alumnes, posar veus, fer una representació teatral) i en finalitzar intentar fer una reflexió grupal.

Algunes preguntes que us poden orientar ( No cal respondre-les totes, només és una guia per al professorat)
Alguna vegada t’has sentit discriminat? Per què?
T’ha agradat el còmic? Per què?
Què explica el còmic? Esteu d’acord?
Coneixies les persones famoses que tenien una discapacitat ( Stevie Wonder, Stephen Hawking…) Coneixies totes les discapacitats?

En acabar, us demanem que el representant del consell reculli les conclusions finals i la reflexió que ha sortit sobre el còmic i els temes tractats en aquest. El document cal que el porti en la pròxima trobada del 18 DE FEBRER.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!