CALENDARI 2018/2019

Dia 24 de gener Primera trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.

Presentació del Consell i dels consellers i conselleres

Presentació de l’encàrrec

Primera toma de contacte

Dia 21 de febrer Segona trobada del Consell Infantil Municipal. De De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.

Informació de la temàtica

Propostes per cridar la participació i recollir informació

Dia 21 de març Tercera trobada del Consell Infantil Municipal. De De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.

Organització dels actes de difusió de les propostes

Dia 11 d’abril Quarta del Consell Infantil Municipal. De De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.

Configuració d’opinions i organització d’idees

Dia 25 d’abril Cinquena del Consell Infantil Municipal. De De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.

Preparació de la presentació del procés al Ple Municipal

Dia 30 d’abril Assaig a la Sala de Plens de l’Ajuntament (només els representants de cada escola que llegiran)
Dia 2 de maig Ple Municipal de 17:30 a 19:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Dia 30 de maig Avaluació. Valoració del curs i de la feina feta, metodologia seguida i de l’actuació de les  dinamitzadores.