CALENDARI 2019/2020

Dia 17 d’octubre Primera trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Presentació del Consell i dels consellers i conselleres

–          Presentació de l’encàrrec

–          Dinàmica de presentació: Les pilotes que giren

–          Pluja d’idees: Què sabem de les pantalles?

–          Dinàmica tancament

Dia 21 de novembre Segona trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Recopilació pluja d’idees: Què sabem de les pantalles?

–          Dinàmica: Com funciona internet?

–          Treballem la petjada digital

–          Quines són les pantalles que fem servir i quins beneficis i perills podem trobar?

–          Dinàmica tancament

Dia 12 de desembre Tercera trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Recordatori d’anteriors sessions

–          Vídeo “The Phonbies”

–          Dinàmica: Debat de les diferents tecnologies

–          Dinàmica: Qüestionari “tecnoadicció”

Dia 23 de gener Quarta trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Imatge personal

–          Dinàmica: La teranyina i la seva petjada

–          El ciberbulling i assetjament

Dia 20 de febrer Cinquena trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Visita de l’EduCAC al Consell: El mòbil, jo i els altres.

–          Consum i ús responsable del mòbil en les relacions socials

–          Dinàmica bones pràctiques de les pantalles

–          Gamificació

Dia 19 de març Sisena trobada del Consell Infantil Municipal.  De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Dinàmica: Consellòmetre. Treballem en les propostes

 

Dia 16 d’abril Setena trobada del Consell Infantil Municipal.  De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Conclusions de les propostes
Dia 14 de maig Vuitena trobada del Consell Infantil Municipal. De 17:15h a 18:45h al Centre Cívic el Vapor.
  –          Preparació del Ple Municipal
Dia 26 de maig Ple Municipal