Visita del tècnic de gestió de residus al Consell Infantil Municipal.

És la segona trobada del consell, i aquest cop ens visita en David Camarena, tècnic de gestió de residus del municipi.

Aquesta visita ens ajuda a prendre una visió més global de la gestió i recollida de residus, ja que per a poder tractar l’encàrrec en profunditat, requeriem d’un especialista que ens pogues informar sobre els diferents tipues de recollida de residus, l’impacte que proueixen aquests en el nostre sistema i quines avantatges i quins inconvenients presenta cada sistema.

En aquesta visita, tenim l’oportunitat de parlar del diferents mètodes de recollida de la brossa, en concret varem parlar dels seguents:

  • Recollida selectiva en contenidors de fraccions: És la recollida que s’utilitza actualment. Cada productor de brossa separa les seves escombraries en diferents fraccions; paper, cartró, envasos, vidre, orgànic i resta. Cíclicament, uns camions de recollida passen a buidar cada contenidor per a portar-ho a una planta de tractament on síntenta reciclar la majoriade materials possibles.

 

  • Recollida porta-porta: Aquest mètode suggeereix que cada dia de la setmana es recull un tipus de fracció diferent, cada veí diposita la seva brossa a la porta de casa i questa és recollida per un tècnic de residus del municipi.

 

  • Sistema d’identificadors: per a obrir un contenidor, necessites una targeta identificadora, amb la qual és mantè un registre del moment en el que cada persona ha dipositat residus en un contenidor. d’aquesta manera s’obliga a cada persona a responsabilitzar-se de la bona separació de residus mitjançant la obligació d’identificar-se abans de dipositar la brossa en un conenidor. L’anonimat ja no existiria.

IMG_5978

Primera Trobada del Consell Infantil Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

La primera trobada del Consell ja s’ha produït i aquest projecte ja esta en marxa.

Com que el grup d’infants varia en funció de l’edat i va rotant de manera cíclica entre alumnes que cursen 5è i 6è de primària, molts d’ells no es coneixien i per tant, els dinamitzadors han realitzat diversos jocs de coneixença per a millorar la comunicació, les relacions entre infants i la confiança mútua.

IMG_5974

Un cop els participants és coneixen millor entre ells, el diàleg i el treball a realitzar són molt més fluids i senzills.

En acabar la sessió, els infants s’emporten unes enquestes realitzades via intranet per a repartir als companys sobre la gestió de residus per a conèixer quin es el punt de vista dels infants del municipi sobre aquest tema, i a més a més, tenen com a objectiu recollir propostes per a la millorar global de Santa Perpètua de Mogoda.